Zdroje

Ve Vašem vlastním pátrání po rodinných kořenech v Rumunsku Vám mohou pomoci zde shromážděné zdroje, pomůcky a odkazy.

Databáze

Databázi slovenských reemigrantů z Rumunska vytvářím od roku 2014, podle náhrobků na mnoha hřbitovech českého a moravského pohraničí. Databáze aktuálně obsahuje cca 3060 osob narozených mezi lety 1870-1930. Vstup do databáze

Matriky

V současnosti jsou zde díky laskavosti Š. Smolena ke stažení některé matriky z obce Gemelčička (= Valea Ungurului, Făgetu, Magyarpatak, Maďarpotok).

Úmrtní matrika 1921–1942 (od r. 1939 bez Šaran a přilehlých obcí)
I, II, III

Úmrtní matrika 1942–1950
I

Úmrtní matrika 1939–1948 (Šarany a přilehlé obce)
I

Seznamy, soupisy, dokumenty

Rozpis reemigračních transportů z Rumunska z let 1947-49: ZDE

Dokumenty ilustrující průběh reemigrační akce 1947–1949: ZDE

Rekonstruovaný soupis slovenských rodin vystěhovalých v letech 1922-26 z Rumunska do Brazílie: ZDE

Seznam rumunských Slováků bojujících za 1. sv. války v Československých legiích: ZDE

Galerie učitelů a kněžích v Rumunsku: ZDE

Sklářské a další „solitérní“ rodiny v oblasti Nová Huta a Pădurea Neagră: ZDE

Oblakové diagramy častých příjmení: ZDE

Soupis obyvatel ve slovenských obcích Lom nad Rimavicou a Šoltýska (oblast původu rudohorských Slováků) k r. 1796, 1797 (laskavostí Juraje Laššáka a Luboše Koleňáka)

Seznam zajatých a nezvěstných Slováků z 2. sv. války (obce Peštiš, Bogdana Huta, Mireš, Groš, Lunkšoara?, Aušov?, Šarany, Negreni, Židáreň, Gemelčička, Nová Huta, Lugaš, Alaus?, Stará Huta, Bystrá) pořízený v r. 1946 reemigrační komisí

Podoby předků

Můj nový projekt věnovaný dohledávání starých portrétních fotografií. Netýká se rumunských Slováků, nýbrž domácího obyvatelstva Čech a Moravy cca do r. 1930. Stránky projektu ZDE.