Skláři a další “solitéři” v oblasti Șinteu a Pădurea Neagră

Region Nové Huty (Șinteu, Sólyomkeő, Sólyomkő, Bethlentelep) v bihorské oblasti dnešního Rumunska byl od 1. poloviny 19. století obýván především slovenskými zemědělskými rodinami. Mimo ně se ovšem v oblasti pochopitelně objevovaly i rodiny jiného původu a zaměstnání. Jednalo se v největší míře o sklářské rodiny, často německého původu, pracující ve sklárně Bystrá (Pădurea Neagră, Feketeerdő, Schwarzwald), v menší míře pak o rodiny učitelů, řemeslníků, mlynářů atd. Jejich menšinové postavení i specializovaný charakter zaměstnání vedly u této skupiny k výrazně větší míře migrace do oblasti a z oblasti. U vědomí, jaké potíže v genealogickém pátrání podobné přesuny přinášejí, uvádím níže seznam sklářských a dalších “solitérních” párů sezdaných v letech 1838-1914 ve farnosti Nová Huta. V tomto smíšeném německo-maďarsko-slovensko-českém prostředí je třeba počítat s velkou variací způsobu zápisu všech jmen. S genealogickými otázkami týkajícími se těchto rodin mě můžete kontaktovat na e-mailu radioc(zavináč)seznam.cz.


Since 19th century, the Șinteu region of the Bihor area of the present-day Romania has been inhabited mostly by Slovak peasant families. However, also families of a different origin and occupation lived here. For the most part, they were glassmakers, often Germans, working in the glass factory Pădurea Neagră (Feketeerdő, Schwarzwald); also, there were families of teachers, craftsmen etc. Their minority status and their specialized occupation led to a considerably higher rate of migration within this group. Knowing how problematic such migrations can be for genealogical research, I present a list of glassmakers (“skláři” in Czech) and other “solitaire” pairs, married in the parish of Șinteu between 1838–1914. Due to the mixed German-Hungarian-Slovak-Czech environment, many ortographical variations of the names listed need to be taken into consideration. With genealogical questions considering these families, you can contact me at radioc(at)seznam.cz.


Seit dem 19. Jahrhundert ist die Şinteu-Region des Bihor-Gebietes des heutigen Rumäniens vor allem von slowakischen Bauernfamilien bewohnt. Allerdings lebten hier auch Familien von unterschiedlichem Ursprung und Beruf. Zum größten Teil waren sie Glasmacher, oft Deutsche, die in der Glasfabrik Pădurea Neagră (Feketeerdő, Schwarzwald) arbeiteten; es gab auch Familien von Lehrern, Handwerkern usw. Ihr Minderheitenstatus und ihre spezialisierte Beschäftigung führten zu einer höheren Migrationsrate innerhalb dieser Gruppe. Wissend, wie problematisch solche Migrationen für die genealogische Forschung sein können, präsentiere ich eine Liste von Glasmachern (“skláři” auf Tschechisch) und andere “Solitärpaare”, die in der Pfarrei von Şinteu zwischen 1838-1914 verheiratet wurden. Aufgrund der gemischten deutsch-ungarisch-slowakisch-tschechischen Umwelt von Pădurea Neagră müssen viele ortographische Variationen der genannten Namen berücksichtigt werden. Mit genealogischen Fragen, die diese Familien betrachten, können Sie mich bei radioc (at) seznam.cz kontaktieren.


Josef Ditz (Dietz) + Maria Matzenauer 1839, skláři

Sebastian Czenk + Margita Stadler 1839, skláři

Anton Jurčák + Mária Jankaš? 1840, skláři

Jan Kostka + Franziska Böhm 1841, skláři

Johann Adler + Theresia Czenk 1843, skláři

Peter Ditz + Mária Žák 1844, skláři

Ferdinand Adler + Theresia Thuroczy 1845, skláři

Rudolf Klosz (Kloss) + Terezie Kolenay 1845, kantor a učitel

Josef Valler + Franziska Dietz 1845, skláři

Karl Voller + Anna Pirampel 1846, skláři

Jan Jelínek + Antonia Stark 1846, skláři

Adam Holzer + Anna Csacsár? 1848, skláři

Antal Istvánfi + Emilia Izsák 1848, sklář-brusič

Ondrej Rikl + Antonia Stark (po Jelínkovi) 1849, skláři

Lorencz Klug + Maria Ďurek 1850, skláři

Josef Aizner (Eisner, Eizner) + Roza Harazin 1850, skláři

György Sér + Katarina Dubáč 1850, skláři

Jan Vaksmundský (Wakszmundszki, Waxmudski) + Barbora Stadler 1852, lesník

Ferdinand Adler (po Thuroczy) + Katarina Vago 1854, sklář

János Tóth + Eleonora Thuroczy 1855, cantor?

Karol Hankoczy + Zuzana Gomboš 1856, skláři

Václav (Wenczel) Erlebach + Barbora Czenk 1856, mlynář, kovárna

Anton Landgraf + Anna Adler 1856 kovář, výrobce kovového nářadí

Paul Thuroczy + Julianna Schill 1856

Alexander (Sándor) Balogh + Theresia Varga 1858, mlynář

Simeon (Šimon) Tyiszko (Tisko) + Maria Bubel 1858, kovář

Johann Schneider + Antonia Adler 1859, skláři

Josef Linke + Klára Heidrich 1859, kameník? kovář?

Franz Hübner + Ottilia Czenk 1860, zedník

Josef Kotulek + Terezie Adler 1860, skláři

Martin Randis + Anna Poleček (Poláček?) 1860, učitel

Rudolf Schlencz + Maria Schill 1861, skláři

Ignatz Ullman + Anna Adler 1861, skláři

Jan Mendl + Anna Garaj 1861, skláři

Franz Heidrich + Anna Trčka 1861, švec

Johann Schill + Amalia Krant 1862, skláři

Johann Wolf + Augustina Maria Rosalia Wenczl 1862, vozka

Adalbert Richter + Catharina Hummel 1863, lesník

Franz Schill + Barbora Gruber (po Ferdinandu Glattnerovi) 1863, skláři

Alexander Kovács + Catharina Krikel 1866

Balthasar Pyrkner (Pirkner, Pürkner) + Anna Heblák 1866, skláři

Josef Seibt (po Margaritě Riemer) + Therezia Lux 1866, skláři

Franz Pürgel (Purgel) + Anna Melichar 1867, skláři

Franz Dietz + Elisabeth Putz 1867, skláři

Johann Eibner + Magdalena Adler 1867, skláři

Gabriel Ragalyi + Josepha Purger 1867

Ladislav (László) Balogh + Theresia Hankoczy 1867, mlynář

Matthias Keck + Sophia Hoffmann 1867, skláři

František Tománek + Mária Adler 1867, švec

Anton Hampel + Ernestina Becker 1868, zedník

Franz Krause? + Karolina Holzer 1868, skláři?

Theodor Antal + Anna Adler 1870, mlynář

Ferencz Dankovič + Maria Czenk 1871, skláři?

Elek Šidlek + Anna Ocelák 1871, mlynář

Jan Lencz + Katarina Živčák 1872

Franz Czenk + Franziska Millbauer 1872, skláři

László Lukács + Mária Brezák 1872, kočí

Josef Schneck + Terezie Sivok 1873, sklář

Michael Schmidt + Theresia Czenk 1875, skláři

Anton Adler + Anna Schmiak (pak 1878 Katarina Munka) 1875, kovář

Josef Ujfaluši (Ujfalusy) + Julie Schneck 1876

Pavel Mlinarský + Anna Ďuriš 1877, sklář?

Josef Biacovský + Franziska Stuhl 1877, skláři

Sándor Langer + Karolina Svingál 1878, učitel

Jan Soják + Etela Lux 1878 zpěvák, učitel

Johann Weber (po Anně Holzer) + Barbora Reininger 1879, skláři

György (Gheorghe) Pintyucza (Pinťuca) + Anna Pinďák 1880

Chistoph (Kristof) Schiller + Apollonia Kiss 1880, skláři

János Ungur + Viktoria Schill 1880

Johann Weber + Karolina Schlencz 1882, kovář

Vendelín Bartel + Marie Vít 1882

František Šmída + Demetria Zdelacz 1883

Eduard Friedrich + Amalia Gallvitz 1884, skláři

Florian Hatzel + Katarina Svingál 1885, skláři?

János Vladár (po Josefina Puskeiler) + Veronika David 1885, učitel, zpěvák

Andreas Schrenk + Katarina Koleňák 1887, kovář

Wenczel (Václav) Schrenk + Anna Gašpar 1887, skláři

Lorencz Schill + Anna Hamper 1887, švec

Aladár Hojer + Terezie Drotloff (po Karel Syrový) 1887, skláři

Georg Kolbert + Paulina Schmied 1887, skláři

Ignatz Langhammer + Mária Krkoška 1887, skláři

Johann Schneider + Roza Palenčár 1888, skláři

Hilarion Osivčák + Katarina Jurina 1888, dráteník

Sándor Sathmári + Ilona Vaksmundský 1891, mlynář

Michael Midler + Mária Schneider 1891, soustružník

Jan Dlouhý + Marie Lenk 1893, sklář

Tomáš Schafner + Terezie Merkáš 1893, sklář

Jan Kolibjár + Paulina Dietz, 1893, sklář

Franz Melzer + Karolina Rosin 1893, sklář

Josef Miller (Müller)+ Ida Hampel 1893, sklář

Karl Röss + Barbora Pevný 1893, sklář

Josef Schaffner + Mária Mereďa 1893, sklář

Jan Rosin + Mária Somogyi 1893, sklář

Josef Kopp + Terezie Petráš 1894 sklář

Ferdinand Salvetter (Salwetter, po Julie Osvald) + Anna Rapájka

Adolf Schill + Roza Kalík (Kolík, Kalyik) 1894

György Peter + Mária Gaspar 1894, kovář

Lájos Simon + Franziska Kosal 1894, skláři

Pavel Tománek + Antonia Hankóczi 1894

Josef Kotulek + Mária Koller 1895, skláři

František Šťastný (po Obdržálek) + Mária Schmiedt 1895, skláři

Jan Liška + Mária Horáček 1895, skláři

Josef Griecz + Anna Sepal-Waldhauser 1895, skláři

Ferencz Hübner + Juliana Kantzinger 1895 skláři

Josef Waldhauser (Valthauser) + Etela Tománek 1895, skláři

Jan Zacher + Anna Macho (po Ďurica) 1895, skláři

Henrik Hujer + Klara Rosin 1895, skláři

Veishauptl (Weishauptel) Kilián + Marie Fiala 1895, skláři

Wenczel Schrenk + Paulina ? 1895, skláři

Karel Racký + Katarina Mautner? 1895, skláři

Wenczel Lenk + Mária Vít 1896

Pavel Žeravčík + Mária Sivok 1896, skláři

Gyula Somogyi + Josefina Hübner 1896, skláři

Rupert Hoffmann + Anna Putz 1896, skláři

Ignác Petrlík + Berta Hampel 1897, skláři

Albert Velczer (Welzer) + Berta Hartauer 1897, skláři

Adam Horváth + Agnes Kiperecz 1898, skláři

Béla Berecz + Sarolta Veber (Weber) 1898, učitel

Jan Klačko (Klacsko) + Anna Galbavý 1898, učitel

Lajos Pácz + Emma Hundamer 1898

Ignác Krkoška + Maria Brehm (Brem?) 1899, skláři

Ferencz Magyara + Julie Hartauer 1899, skláři

Lorencz Rosin + Anna Koňár 1899, skláři

Josef Offertaler + Emma Eibner 1899, skláři

Michael Czenker + Franziska Kanczinger (Kantzinger) 1899, skláři

František Zahradník + Gizela Resch 1899, skláři

Cyril Šabršula + Anna Stuhler 1899, skláři

Johann Hauer + Anna Hartauer 1900, skláři

Franz Kantzinger + Anna Palenčár 1900, skláři

Arnold Vaněk + Hermina Bihari 1900, skláři?

Jan Rosin + Mária Malek 1900

Sándor Madarassy + Julia Virág 1900

Kryštof Kotulek + Agnes Macho 1900, skláři

Josef Rudolf Schmied + Irena Knöpfler 1901, skláři

Josef Horvát + Mária Šimon 1902, skláři

Josef Klauber + Anna Maděra 1902, skláři

Rudolf Strýček + Ida Hundamer 1902, skláři

Franz Hatzel + Mária Křenek 1902, skláři

Johann Velser (Welser) + Anna Malek 1902, skláři

Frigyet? Schuster + Maria Veich (Weich) 1903, skláři

István Filip + Terezie Lakos 1903, skláři

Oskar Apler + Katarina Vukelič 1903, skláři

Silvester Hartauer + Anna Tannhöffner 1903, skláři

Jenö? Andriska + Vilma Csepcsényi 1904

Pavel Tománek + Anežka Furik 1904

Albert Kasleder + Maria Kinzel 1904, skláři

Béla Virág + Mária Molnár 1905

Adolf Tománek + Mária Vaněk 1905, skláři

Ferencz Rosin + Albina Horáček 1905, skláři

Stephan Reif + Maria Gramerich-Stromayer 1906, skláři

Peter Nazádt + Vinczenczia Kornelia Langer 1906, učitel

Imre Nagy + Anna Hundemer 1906

Anton Gruber + Emilia Somogyi 1906, skláři

Josef Zábojník + Karolina Kellner 1906, skláři

Anton Stuller + Anna Křenek 1907, skláři

Matej Krnáč + Katarina Puffler 1907, skláři

Karl Zangel + Theresia Veit (Weit) 1907, skláři

František Klimsa + Laura Bartel 1907, skláři

Ignác Zuber + Anna Johannes 1907, skláři

Jakob Gramanich-Stromayer + Paulina Weich (Veich) 1908, skláři

Johann Schill + Mária Berecz 1908, skláři

Josef Žilinský + Josef Langhammer 1908, skláři

Stanislav Adler + Julianna Czenk 1908, skláři

Ernő Kraus + Irena Knöpfler 1908

Johann Stadler + Maria Blaha 1908, skláři

Jan Simonyi + Ida Somogyi 1910, skláři

Pavel Rohozinský (Rožovinský) + Roza Strapek 1910

Györő? Rosin + Aloisia Hartauer 1910, skláři

Peter Štefan Jamnický + Anna Fojtík 1910, skláři

Emil Schingal (Schwingal) + Theresia Tannhöfner 1911, skláři

János Fráter + Ilona Gáspár 1911, učitel, zpěvák

Karel Murko + Rozálie Brem 1913, skláři

Jan Bomb + Berta Tománek 1913, kovář


Aktualizace 17. 3. 2018:  další jedinci a páry z okruhu sklárny Padurea Neagra, podle křestní matriky Sinteu

Gustav Aschenbrenner sklářský dělník 1892

Raimund Véber (Weber) kovář 1892

Josef Galbavý sklář 1892

Josef Pajer sklář 1892

Ferenc Rankl sklář + Maria Ripl 1892

Robert Feit/Veit sklář + Marie Matějka 1892

Raimund Klenovský, sklář 1892

Josef Krajíček sklář + Magdalena Rener 1892

Lorenc Schlencz sklář 1892

Eduard Schmied + Johanna Hampel 1892

Ferenc Verner sklář + Anna Tokár 1892

Josef Kluszti sklář + Anna Seidl 1892

Jan Bauer sklář + Aloisie Petrovič 1892

Václav Langammer sklář + Maria Krkoška 892

Josef Hampel, sklář 1892

Josef Bierman, sklář 1892

Georg Löffelmann, sklář + Antonie Šalek 1893

Andreas Bierman, sklář + Valburga Prosser

Ferencz Müller sklář + Anna Forster 1893

Josef Riederer, sklář + Marie Sivok 1893

Lan Lechleiter + Anna Mik 1893

Adolf Fiala sklář + Marie Gerhard 1893

Anton Tannhöffner sklář + Maria Koller 1893

Lajos Kosler sklář + Maria Denčík 1893

Ondrej Tribec sklář + Josefina Zivčák 1893

Josef Opata + Anna Poch, dítě 1893

Eduard Goldschitter sklář + Anna Nomilner 1893

František Halubka sklář + Roza Daněk 1893

Josef Bušek + Maria Ritter sklář 1893

Rudolf Vaněk sklář + Apolonia Kantzinger 1893

František Zenk sklář + Terezie Tlustý 1893

Lorenc Rosin sklář + Paulina Knappe 1893

Franz Tannhöffner sklář + Anna Velser 1893

Karel Straka sklář + Maria Horvát1893

Jan Bachilík sklář 1893

Bertalan Opluštil , lesník 1893

Lipold Putz sklář + Šarlota Adler 1893

Lipold Králíček sklář + Franziska Hirsch 1893

František Fiala sklář + Valburga Kartusch 1893

Ferencz Hurai, sklář + Anna Badinka 1893

Jan Hudec sklář + Katarina Malenčár 1893

Rudolf Kellner sklář + Anna Smolnický 1893

Franz Melzer + Karolina Rosin 1893

Ferencz Lorbach sklář + Terezie Lokner 1893

Josef Smetana sedlák + Maria Kizoň 1894

Ignác Peterlík (Petrlík) sklář + Františka Kellner 1894

Matyáš Šimon sklář + Maria Preusler 1894

Gyula Triauf sklář + Maria Dubjanský 1894

Alois Matajzl, sklář + Anna Šipkovan 1895

Josef Kopp sklář + Anna Hajník 1895

Jan Růžička sklář + Barbora Galbavý 1895

Alajos Krepinský sklář + Emma Petráš 1894

Matthias Habesohn/Habersohn sklář + Theresia Friedl 1896

Emil Delhaes sklář + Margit Neugebauer 1896

Henrik Hujer sklář + Klára Rozin 1896

Michal Theisz lesní hlídač 1896

Gustav Frühauf sklář + Maria Kubičák 1897

Josef Zahradník sklář + Josefina Blažka 1897

Anton Šoltis (Šoltys) sklář + Maria Kantzinger

Ladislav (Ladyslaw) Žomek sklář + Maria Luvol 1897

Cyprián Noel sklář + Maria Peter 1898

Josef Taglieber, sklář 1898

František Vrátný sklář + Karolína Bentel 1898

Anton Klaubert sklář + Maria Goldschitter 1899

Gyula Kajanko řezník + Antonia Schaffner 1904