Učitelé a kněží v Rumunsku

Dvěma osobami, které v jednotlivých obcích našich předků v Rumunsku zaujímaly zcela zvláštní postavení, byli zpravidla učitel (méně často učitelka) a farář. Byli často jedinými vzdělanějšími lidmi v obci, s velkou působností nad všemi nebo aspoň mnoha jejími obyvateli. Přicházeli na dané místo zpravidla odjinud a byli díky pravidelnému platu do určité míry nezávislí na jeho hospodářském životě. Tím vším se vyčleňovali z místní společnosti, stávali se objektem pozornosti a obvykle i velké a projevované úcty.

Z dostupných zdrojů jsem se proto pokusil sestavit seznam učitelů a kněžích ve slovenských obcích (farnostech) sedmihradského Rudohoří v období před 2. sv. válkou. V případě učitelů jsou zatím pokryta pouze 30. léta, kdy školství v oblasti nabylo systematičtějšího rázu a která máme pokryta soustavnějšími zprávami. Podle možnosti je seznam doplněn fotografiemi zahrnutých osob. Pokud máte možnost tuto galerii portrétů doplnit z vlastních zdrojů, neváhejte mě prosím kontaktovat!

Slovenští učitelé v rumunském Sedmihradsku – 30. léta 20. století

Roky působení v dané obci jsou orientační a mohou obsahovat chyby. Učitelé bývali postupně jmenováni na různá místa, a jména se tudíž v seznamech opakují.

Nová Huta (Sinteu)

Pavol Hegyi, slov. Horský  1931 – cca 1935?

Pavol Hegyi-Horský – padl ve 2. sv. válce

Štefan Kapitz 1939-40

Jozef Novák ca 1936-38?

Jozef Novák

Ľudovít Gajdoš 1937

Ľudovít Gajdoš

Cyril Filip

Cyril Filip 1917–1997

Anna Pilníková

Margita Zaništiaková 1939-40

Stará Huta (Huta Voivozi)

František Kolarík/Kollárik 1934–36

Vojtech Valkovič 1937-38

Vojtech Valkovič

Ľudovít Hamaš 1937-39

Ľudovít Hamáš

Karol Krecbach 1938-39

Mária Pribusová

Michal Pribus 1939-40

Margita Murgašová 1939-40

Židáreň (Valea Tarnei)

Ľudovít Gajdoš

Pavol Hegyi-Horský

Gejza Minárik 1939-40

Pavlína (Pavla) Vaňková 1946–48

Pavlína Vaňková (roz. Ondračková), nar. 1917

Peter Vaňko 1946–48

Peter Vaňko, nar. 1922
Pavlína a Peter Vaňkovi, listopad 1946

Alžbeta Pupulová 1939-40

Gemelčička (Fagetu, Valea Ungurului)

Ida Stiedlová cca do 1932

Ida Stiedlová

Rudolf Dočolomanský 1931-34

Štefan Kapitz 1934-39

Štefan Kapitz

Štefan Smolák 1939-40

Vavro Zoričák 1937-38

Vojtech Špendla 1939-40

Štefan Suroviak 1939-40

Zita Valášková

Šarany (Serani)

Mária Cibuľová 1939-40

Ondrej Cibuľa 1939-40

Boromlak (Borumlaca)

Gábor Koniarik po 1929?

Rudolf Dočolomanský cca 1936-38

Rudolf Dočolomanský

Ľudovít Hamaš 1939-40?

Varzaľ (Varzari)

Karol Naništa 1936

Gejza Ronec 1937

Jozef Novák 1937-40

Čerpotok (Valea Cerului)

Ferdinand Kollárik/Kolarík 1936

Ferdinand Kollárik

Pavol Horský 1937

Bodonoš (Budoi)

Gustáv Hlubocký od 1931

Gustáv Hlubocký

Mária Janoštínová od 1937

Jozef Kaminský 1939-40?

Matej Gálik 1939-40

Hilda (Helena) Gudernová 1939-40

Hilda Gudernová
Nový Šastelek (Sacalasau Nou)

Ondrej Cibuľa

Rudolf Dočolomanský 1935-36

Vojtech Valkovič 1939-40

Vendelín Dalaj 1939-40

Boiana Huta

Jozef Kaminský 1936-39

Rudolf Dočolomanský 1939-40

Zavaň (Zovani-Bai)

Vojtech Kejvari 1937-39

Vojtech Kejvari

Mária Janoštínová 1939-40

Zalnok (Zalnoc)

Jozef Lysý 1937-40

Kaššapotok (Bogdana Huta)

Vavro Zoričák od 1937

Benedikt Skypala 1939-40

Bikáč (Bicaci)

Štefan Rejko 1934-40

Kivag (Ťivag, Kevágov, Chioag)

Mária Janoštínová

Huta Certeze

Mária Janoštiaková od 1938

Ján Buban od 1938

Pavel Rehuš 1939-40

Fegernik (Fegernic)

František Spiška

František Spiška s manželkou

Mária Janoštiaková 1938

Ján Bubán 1939

 


Sestaveno na základě článků Michalčáková (1985, „K zakladaniu slovenských škôl v Sedmohradsku v medzivojnovom období“), Porubský (1974, „Niektoré problémy slovenských menšinových škôl v Rumunsku v rokoch 1939-1944“), Michalčáková (1980, „Sťahovanie Slovákov do Sedmohradska a spôsob ich života“), doplněno fotografiemi z různých zdrojů.

editace 3. 7. 2014: Téměř veškerá faktografie přebraná zde z článků E. Michalčákové má ve skutečnosti původ v článku Ľudovíta Hamáše (Z dejín Slovákov v Rumunskej socialistickej republike) z roku 1974, odkud Michalčáková rozsáhle a nepříliš kriticky čerpala. Sám Hamáš přitom nepracuje se zdroji o nic seriózněji – ohledně starších dějin je jeho článek plagiátem dřívější diplomové práce Čestmíra Krátkého; údaje z doby jeho vlastního učitelského působení v Rumunsku lze snad pokládat za serióznější, nicméně ani zde nejsou uváděny zdroje.

Seznam farářů v oblasti sedmihradského Rudohoří

Seznam s orientačním rokem nástupu je pouze hrubý, kromě řádných farářů na jednotlivých farách zahrnuje také pověřené faráře (administrátory), zatím však ne pomocné kněží (kaplany). Národnost kněžích je zvláště pro starší dobu špatně odhadnutelná, je tedy třeba počítat s možností slovenského/maďarského/latinského/německého zápisu jmen. Kněží postupně zastávali různé pozice v různých místech, a jména se proto v seznamech opakují. Ne všechny církevní obřady vykonával aktuální farář v místě – mohli je provádět také kaplani, zastupující faráři nebo řeholníci odjinud, pohřeb mohl být vykonán např. i učitelem náboženství. V závorce se uvádí datum narození, pokud je známo. Fotografii máme k dispozici pouze u několika málo kněžích.

Nová Huta (Sinteu, Bethlentelep, Sólyomkeő)

Norbert Zengewald 1838

Damasus Kárász 1843

Matyáš Haliarský 1844 (nar. 4. 2. 1814)

Adam Sonderlich 1851 (nar. 24. 12. 1817)

Matyáš Haliarsky 1860 (nar. 4. 2. 1814)

János Türök 1859 (nar. 12.1. 1826)

Florián Oríšek 1863

Pius Masář 1866

Jan Zsugán 1869 (nar. 24. 6. 1822)

György Badzey 1872 (nar. 10. 8. 1832)

Anton Suchánek 1876 (nar. 16. 7. 1844)

Ladislav Šumichrast 1892 (nar. 14. 5. 1863)

Josef Mordavský 1914

Jan Bottka 1915

György Mecsery 1922

Elemir (Vladimír) Hríbik 1933

Elemir (Vladimír) Hribik

Peter Kühn 1936

István Moldován 1948

Bodonoš (Budoi, Bodonospatak)

Jan Deák 1831 (nar. 19. 5. 1801)

Josef Hokki 1833

Jan Stankovič 1835 (nar. 19. 11. 1809)

Damasus Karász 1841

Ján Dudáš 1843 (nar. 28. 1. 1797)

Anton Pincegh 1847 (nar. 11. 6. 1795)

Florián Oríšek 1862

János Türök 1862 (nar. 12.1. 1826)

Felix Kapy de Kapivár 1868 (nar. 22. 7. 1822)

Pius Masář 1875

István Sárosi 1877 (nar. 17. 9. 1848)

Michael Gahér 1881 (nar. 11. 9. 1850)

István Jávori 1892 (nar. 25. 12. 1863)

Pál Medgyesi 1923

István Baranyay 1926

Florián Fömötör 1929

Ferencz Waldmann 1929

Ferencz Waldmann

Tibor Benedek 1930

Ferencz Waldmann 1933

Elemir (Vladimír) Hríbik

Alexander Boháč

Siplak (Suplacu de Barcau, Széplak)

Anton Pincegh 1824 (nar. 11. 6. 1795)

Anton Bodnár 1825 (nar. 16.1.1796)

Anton Pincegh 1841 (nar. 11. 6. 1795)

György Szenessy 1843 (nar. 11. 4. 1819)

Job Máté 1864

Ludvík Trusa 1868 (nar. 8. 5. 1842)

Antonius Szenessy 1872

Kornél David 1889 (nar. 2. 3. 1859)

Michael Gahér 1892 (nar. 11. 9. 1850)

Josef Podaril 1924

Márton Pércsy 1928

Kornél David 1929 (nar. 2.3.1859)

Lájos Juhász 1933

Lájos Juhász

Tibor Benedek 1933

Ferdinand (maď. Nándor) Hadrava 1936–74

Ferdinand Hadrava
Gemelčička (Valea Ungurului, Fagetu, Magyarpatak)

Pál Dorogi 1891 (nar. 23. 1. 1858)

Kornél David 1897 (nar. 2. 3. 1859)

Károly Hermann 1911

Pál (Pavol) Medgyesi 1927

Pál Medgyesi

Ferdinand (maď. Nándor) Hadrava 1932

Josef Dorsonczky 1936

Antal Ponner 1937

István Moldován 1942

Anton Ďurica 1945


Zdroje: Schematismus (historicus) venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadinensis latini ritu pro anno… 1840, 1853, 1864, 1896; římsko-katolické matriky jednotlivých farností; Kapusniak (1997, Bodonoš: Po stopách svojich predkov); Slovenský národný archiv, archiv Náprstkova muzea

 

edit 17. 9. 2023 – doplněny fotografie Cyril Filip, Peter Vaňko, Pavlína Vaňková

3 komentáře u „Učitelé a kněží v Rumunsku“

    1. Dobrý den, a co Vás zajímá? Faráře z Alešdi bych možná časem mohl dát dohromady. Slovenští učitelé tam podle mě nebyli.

    2. Pán Frančak ;v mestečku Alesdí toho času žije hodne slovákov a Slovenskych rodín,Posoby tám farar Peter Kubaliak rodak z Bodonoša,Ak viem asi prez 2O rokov,Ale tento farar je určeny pre Katolicky kostol,Ktori postavili v tomto mestečku Maďari, a takže vtomto cirkevnom kostole služi Pán farar P.Kubalak pre Maďarov aj Slovákov,To ako to maju usporiadane zo slúžbami v kostole nemam celkom informacie,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *