Rodokmeny

Na objednávku vyhledám Vaše předky v Rumunsku, sestavím rodokmen pro Vás nebo jako dárek pro Vaše blízké, poradím s rodinnou historií. S dotazy a objednávkami mě kontaktujte nejlépe e-mailem. Odpovědi na nejčastější otázky najdete níže.

radioc@seznam.cz
+420 732 274 773

Rodokmeny

Zvolit si můžete z následujících možností. Výchozí osobou bude zpravidla ten z Vašich předků, ke kterému máte ještě dostatek informací z vlastní rodiny – babička, praděda apod.

1. Rodomen po otcovské linii

Hledáme oba rodiče výchozí osoby, oba otcovy rodiče, oba rodiče otcova otce, a tak dále do minulosti (viz obrázek). Cena: 330 Kč / zjištěná osoba, tj. 660 Kč za každou dohledanou generaci.

Rodokmen
do 2. generace…… 2 x 660 = 1320 Kč
do 3. generace…… 3 x 660 = 1980 Kč
do 4. generace…… 4 x 660 = 2640 Kč
do 5. generace…… 5 x 660 = 3300 Kč
atd.

Cena zahrnuje:

  • dohledání předků, včetně data a místa narození, sňatku, úmrtí, příčiny úmrtí, podle možnosti i další informace (zaměstnání, majetkové poměry…)
  • elektronické kopie originálních historických záznamů
  • překlad z rumunštiny/maďarštiny/latiny do češtiny s vysvětlením
  • jednoduché grafické znázornění stromu (elektronicky, viz příklad níže)

Místo otcovské linie lze sledovat také mateřskou nebo kteroukoli jinou linii.

2. Strom předků

Hledáme všechny přímé předky, tj. oba rodiče výchozí osoby, oba rodiče každého z nich, a tak dále do minulosti (viz obrázek). Cena: 270 Kč / zjištěná osoba, tj. 540 Kč za první generaci předků (rodiče), 960 Kč za druhou generaci, 1920 Kč za třetí generaci atd.

Strom předků
do 2. generace…… 540 + 1080 = 1620 Kč
do 3. generace…… 540 + 1080 + 2160 = 3780 Kč
do 4. generace…… 540 + 1080 + 2160 + 4320 = 8100 Kč
atd.

Cena zahrnuje:

  • dohledání předků, včetně data a místa narození, sňatku, úmrtí, příčiny úmrtí, podle možnosti i další informace (zaměstnání, majetkové poměry…)
  • elektronické kopie originálních historických záznamů
  • překlad z rumunštiny/maďarštiny/latiny do češtiny s vysvětlením
  • jednoduché grafické znázornění stromu (elektronicky, viz příklad níže)
Strom předků do 3. generace od výchozí osoby
Strom předků do 3. generace od výchozí osoby
Strom předků do 4. generace
Strom předků do 4. generace od výchozí osoby
3. Jiné hledání

Hledání podle Vašeho zvláštního zadání (hledáme např. sourozence prarodičů, všechny potomky některého předka, všechny nositele daného příjmení, aj.). Cena 300 Kč / zjištěná osoba. (Účtovány jsou jen osoby pokrevně patřící do stromu, nikoli např. zároveň zjištěný partner a děti.)

Příklady:

 

Pozn.: výše uvedená nabídka platí pro pátrání po slovenských předcích na severu dnešního Rumunska, v župách Sălaj a Bihor.  S jinými požadavky, např. ohledně předků v Bukovině, (Poiana Micului, Pleşa, Soloneţu Nou) nebo v aradsko-banátské oblasti (Nădlac, Vucova, Butin, Peregu Mare, Ţipar, Reşiţa, Scaiuş, Clopodia…) budu možná schopen alespoň poradit.

V zájmu ochrany osobních údajů prosím za výchozí osoby rodokmenu volte pokud možno osoby již nežijící. Osobní údaje žijících osob poskytnuté v rámci objednávky budou zpracovány a využity pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Svůj souhlas s jejich zpracováním máte právo zpětně odvolat.

Doplňkové služby
  • možnost zajištění profesionální grafiky na míru Vašemu rodokmenu – cena v rozmezí cca 1500–4000 Kč (podle složitosti zadání), dále je třeba počítat s výdaji na tisk (v závislosti na formátu a podkladu)
  • osobní výjezd k přednášce, besedě, konzultaci

Příklady graficky zpracovaných rodokmenů pro velký tiskový formát (náhled, bez osobních detailů)

Časté otázky
Proč rodokmen?

Dobře zpracovaný rodokmen je unikátním svědectvím o osudech rodu v průběhu dějin: dokumentem, kterého si budou vážit celé generace. Můžete ho chtít pro své vlastní porozumění (k tomu malé zamyšlení zde), může se ale také stát zajímavým dárkem pro Vaše blízké. Rodokmen může přinést i důležité informace ke zdravotním dispozicím Vaší rodiny, a to díky zprávám o onemocněních a úmrtích předků.

Jak hluboko do minulosti se lze v hledání dostat?

U Slováků z Rumunska je obecně vysoká šance na vystopování rodinných kořenů do 1. poloviny 19. století, tj. k prvním generacím slovenského osídlení v Rumunsku. Někdy se daří dohledat i oblast původu na Slovensku a pokračovat do doby okolo poloviny 18. století. Zde prameny obvykle končí.

Jaké údaje budete pro hledání potřebovat?

Pro úspěšné hledání je nutná co nejpřesnější identifikace výchozích osob. Kromě jména a příjmení jde o datum nebo alespoň rok narození (úmrtí), obec původu, jméno a (rodné) příjmení manžela či manželky, apod.

Najdete nám modrou krev?

Docela určitě ne. Naši předkové byli z valné většiny rolníci a dřevorubci (někdy skláři), kteří těžkou dřinou získávali půdu v lesnatých kopcích a z ní pak vydobývali obživu. Nesedávali v zámeckých saloncích, mnozí se nikdy nenaučili číst ani psát a většina jejich dětí se v těžkých podmínkách nedožila dospělosti. Přesto – ale spíš právě proto – jsou tito předkové hodni naší pozornosti.

Jak rychle to asi bude?

Váš rodokmen bude hotový během několika měsíců, podle rozsahu hledání.

Jakým způsobem probíhají platby?

Platíte až po dodání výsledku. Při větších objednávkách probíhá obvykle hledání ve několika fázích: po dodání a kontrole dílčích výsledků následuje Vaše platba a pokračujeme další fází hledání. V případě bezúspěšného hledání samozřejmě nic neplatíte.

Z vašich ohlasů

„Dobrý den, úplně mě to rozhodilo. Tolik zpráv jsem nečekala.“ H. K.

„To je lepší, ty kořeny, než detektivka. Závidím Vám v dobrém, že se v tom tak bravurně orientujete.“ J. Š.

„Hezký den, Radku, no nemám slov! Je to bomba! Vůbec jsem nečekala, že toho dohledáte tolik!“ J. H.

… více ohlasů…