Rodokmeny

Na objednávku vyhledám Vaše předky v Rumunsku, sestavím rodokmen pro Vás nebo jako dárek pro Vaše blízké, poradím s rodinnou historií. S dotazy a objednávkami mě kontaktujte nejlépe e-mailem. Odpovědi na nejčastější otázky najdete níže.

radioc@seznam.cz
+420 732 274 773

Rodokmeny

Zvolit si můžete z následujících možností. Výchozí osobou bude zpravidla ten z Vašich předků, ke kterému máte ještě dostatek informací z vlastní rodiny – babička, praděda apod.

1. Rodomen po otcovské linii

Hledáme oba rodiče výchozí osoby, oba otcovy rodiče, oba rodiče otcova otce, a tak dále do minulosti (viz obrázek). Cena: 420 Kč / zjištěná osoba, tj. 840 Kč za každou dohledanou generaci.

Rodokmen
do 2. generace…… 2 x 840 = 1680 Kč
do 3. generace…… 3 x 840 = 2520 Kč
do 4. generace…… 4 x 840 = 3360 Kč
do 5. generace…… 5 x 840 = 4200 Kč
atd.

Cena zahrnuje:

 • dohledání předků, včetně data a místa narození, sňatku, úmrtí, příčiny úmrtí, podle možnosti další informace (zaměstnání, majetkové poměry…)
 • elektronické kopie originálních historických záznamů
 • překlad záznamů z rumunštiny/maďarštiny/latiny do češtiny s vysvětlením
 • jednoduché grafické znázornění stromu (elektronicky)

Místo otcovské linie lze sledovat také mateřskou nebo kteroukoli jinou linii.

2. Strom předků

Hledáme všechny přímé předky, tj. oba rodiče výchozí osoby, oba rodiče každého z nich, a tak dále do minulosti (viz obrázek). Cena: 360 Kč / zjištěná osoba, tj. 720 Kč za první generaci předků (rodiče), 1440 Kč za druhou generaci, 2880 Kč za třetí generaci atd.

Strom předků
do 2. generace…… 720 + 1440 = 2160 Kč
do 3. generace…… 720 + 1440 + 2880 = 5040 Kč
do 4. generace…… 720 + 1440 + 2880 + 5660 = 10.700 Kč
atd.

Cena zahrnuje:

 • dohledání předků, včetně data a místa narození, sňatku, úmrtí, příčiny úmrtí, podle možnosti i další informace (zaměstnání, majetkové poměry…)
 • elektronické kopie originálních historických záznamů
 • překlad z rumunštiny/maďarštiny/latiny do češtiny s vysvětlením
 • jednoduché grafické znázornění stromu (elektronicky)
Strom předků do 3. generace od výchozí osoby
Strom předků do 3. generace od výchozí osoby
Strom předků do 4. generace
Strom předků do 4. generace od výchozí osoby
3. Jiné hledání

Hledání podle Vašeho zvláštního zadání (hledáme např. sourozence prarodičů, všechny potomky některého předka, všechny nositele daného příjmení, aj.). Cena 390 Kč / zjištěná osoba. (Účtovány jsou jen osoby pokrevně patřící do stromu, nikoli např. zároveň zjištěný partner a děti.)

Příklady:

 

Pozn.: výše uvedená nabídka platí pro pátrání po slovenských předcích na severu dnešního Rumunska, v župách Sălaj a Bihor.  S jinými požadavky, např. ohledně předků v Bukovině, (Poiana Micului, Pleşa, Soloneţu Nou) nebo v aradsko-banátské oblasti (Nădlac, Vucova, Butin, Peregu Mare, Ţipar, Reşiţa, Scaiuş, Clopodia…) budu možná schopen alespoň poradit.

V zájmu ochrany osobních údajů prosím za výchozí osoby rodokmenu volte pokud možno osoby již nežijící. Osobní údaje žijících osob poskytnuté v rámci objednávky budou zpracovány a využity pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Svůj souhlas s jejich zpracováním máte právo zpětně odvolat.

Základní dodání výsledku je elektronicky, v e-mailu. Trvalé uložení těchto dat pro rodinnou potřebu je zodpovědností zákazníka – vždy je třeba počítat s nevratnou poruchou počítače nebo mailové schránky. Po výslovné dohodě mohu dodat výsledky i v tištěné podobě, čitelnost originálních záznamů však není v tomto formátu dokonalá.

Doplňkové služby
 • možnost zajištění profesionální grafiky na míru Vašemu rodokmenu – cena v rozmezí cca 1500–4000 Kč (podle složitosti zadání), dále je třeba počítat s výdaji na tisk (v závislosti na formátu a podkladu)
 • osobní výjezd k přednášce, besedě, konzultaci
 • konzultace ke starým fotografiím (bez rozdílu původu)
 • konzultace ke stavební historii (vesnická lidová architektura – datování, hodnocení)
 • konzultace ke genealogickým, historickým a jiným tématům s ohledem na cizí jazyky: maďarština, nizozemština, němčina, latina, angličtina
 • přehlédnutí, kontrola, autorizace rodokmenu získaného jinde – cca 300–2000 Kč podle rozsahu a detailu

Příklady graficky zpracovaných rodokmenů pro velký tiskový formát (náhled, bez osobních detailů)

Časté otázky
Proč rodokmen?

Dobře zpracovaný rodokmen je unikátním svědectvím o osudech rodu v průběhu dějin: dokumentem, kterého si budou vážit celé generace. Můžete ho chtít pro své vlastní porozumění (k tomu malé zamyšlení zde), může se ale také stát dárkem pro Vaše blízké. Rodokmen může přinést i některé informace ke zdravotním dispozicím Vaší rodiny, a to díky zprávám o onemocněních a úmrtích předků.

Jak hluboko do minulosti se lze v hledání dostat?

U Slováků z Rumunska je obecně vysoká šance na vystopování rodinných kořenů do 1. poloviny 19. století, tj. k prvním generacím slovenského osídlení v Rumunsku. V menší části případů se daří dohledat i oblast původu na Slovensku a pokračovat do doby okolo poloviny 18. století. Zde prameny obvykle končí.

Jaké údaje budete pro hledání potřebovat?

Pro úspěšné hledání je nutná co nejpřesnější identifikace výchozích osob. Kromě jména a příjmení jde o datum nebo alespoň rok narození (úmrtí), obec původu, jméno a (rodné) příjmení manžela či manželky, apod.

Najdete nám modrou krev?

Docela určitě ne. Naši předkové byli z valné většiny rolníci a dřevorubci (někdy skláři), kteří těžkou dřinou získávali půdu v lesnatých kopcích a z ní pak vydobývali obživu. Nesedávali v zámeckých saloncích, mnozí se nikdy nenaučili číst ani psát a většina jejich dětí se v těžkých podmínkách nedožila dospělosti. Přesto – a možná spíš právě proto – jsou tito předkové hodni naší pozornosti.

Jak rychle to asi bude?

Váš rodokmen bude hotový během několika měsíců, podle rozsahu hledání.

Dozvím se, jak předkové žili?

Z genealogického výzkumu se dozvíte jmenné, časové a místní detaily k jednotlivým rodinám, často také příčiny úmrtí a zaměstnání předků (zpravidla šlo o lesní dělníky a rolníky). Obecně o způsobu života těchto rodin se ale dozvíte spíše z literatury, ať už mnou vydaných knih nebo dalších publikací k tématu (viz např. seznam zde).

Jakým způsobem probíhají platby?

Platíte až po dodání výsledku. Při větších objednávkách probíhá obvykle hledání ve několika fázích: po dodání a kontrole dílčích výsledků následuje Vaše platba a pokračujeme další fází hledání. V případě bezúspěšného hledání samozřejmě nic neplatíte.

Děláte i rodokmeny mimo rumunskou oblast původu?

Jen výjimečně. Pokud ale takový rodokmen budete zadávat někomu jinému, tady k tomu najdete moje rady: Co chtít od profesionálního genealoga

Náš rodokmen jsme našli na internetu. Je správný?

Internetové služby jako MyHeritage nebo FamilySearch umožňují vkládat genealogická data nebo je přebírat od jiných uživatelů. Je to pohodlné, zároveň je to bez záruky ohledně původu nebo kvality dat a bez toho, že vám tato data někdo patřičně vysvětlí a zodpoví otázky, které k nim máte. Pokud si přejete spolehlivější garanci, můžete moje zkušenosti využít i ke kontrole a autorizaci rodokmenu získaného odjinud.

Jde v rodokmenech “o krev”, nebo spíš “o příběh”?

O to, zda je pro osobnost člověka důležitější biologický základ, nebo výchova a život v určitém prostředí, se filosofové přou už po staletí. Odpovědět si proto budete muset sami podle svého životního naladění. Základem mojí genealogické práce jsou matriční údaje vzniklé v tradičním religiózním prostředí: dítě narozené v manželství se zde považuje za dítě manželů, pokud není důkaz o opaku; u nemanželského dítěte zůstává zpravidla otec neznámý. Podle moderních zjištění bývala v tradiční společnosti falešná paternita v rámci manželství velmi řídká (max. nízké jednotky procent), zcela vyloučit ji však nelze. V případě, že okolnosti ve zvýšené míře ukazují na cizí otcovství (např. dítě narozené příliš brzy po svatbě), na tuto skutečnost zákazníky upozorňuji a další postup nechávám na jejich zvážení. Stoprocentní jistotu ohledně pokrevních vztahů může poskytnout pouze genetická genealogie, tou se však zatím blíže nezabývám.

Dá se dohledávat příbuznost s jiným nositelem mého příjmení?

Ano, jen není předem jasné, jaké budou náklady. V podstatě jde o hledání po linii příjmení od dvou (případně více) výchozích osob, a to buď než se linie spojí, nebo než dosáhneme konce možností hledání. Zkoumané linie se nám mohou spojit hned v první generaci nad výchozími osobami, nebo také pokračovat třeba pět generací odděleně, což obnáší zásadní cenový rozdíl. Takovéto genealogické zadání tedy dává smysl pro ty, kteří chtějí linii svých předků podle příjmení znát tak jako tak, a potvrzení příbuznosti pro ně bude příjemný bonus. Případně svůj rodokmen už mají a snaží se k němu napojovat vzdálené příbuzné.

Z vašich ohlasů

„Dobrý den, úplně mě to rozhodilo. Tolik zpráv jsem nečekala.” H. K.

„To je lepší, ty kořeny, než detektivka. Závidím Vám v dobrém, že se v tom tak bravurně orientujete.“ J. Š.

„Hezký den, Radku, no nemám slov! Je to bomba! Vůbec jsem nečekala, že toho dohledáte tolik!“ J. H.

„My Vás nemít, tak nevíme o našich předcích nic. Jsem Vám za to nesmírně vděčná.” M. P.

… více ohlasů…