Oblakové diagramy příjmení

Jsem hračička, a tak jsem neodolal možnosti zkusit si vytvořit tzv. wordclouds, “slovní oblaky”, z příjmení zastoupených v nejlidnatějších slovenských obcích sedmihradského Rudohoří. Velikost každého příjmení odráží počet jeho výskytů. Sledovaným obdobím jsou roky 1892–1938, konkrétně jsou sledována příjmení ženichů při svatbách za celou farnost Nová Huta (zahrnuje též Starou Hutu, Židáreň, Sočet, částečně Bystrou), resp. Gemelčička (zahrnuje též osady Šarany, Magurič, Zboriště a menšinové slovenské osídlení v širokém okolí).

Diagram četnosti příjmení ve farnosti Nová Huta, před 2. sv. válkou.
Diagram četnosti příjmení ve farnosti Gemelčička, před 2. sv. válkou.

Edit 9. 3. 2024: Přidávám diagramy k Bodonoši a Boromlaku s Varzaľem. To jsou další hlavní místa původního slovenského osídlení v Bihoru, která nevznikla druhotnou kolonizací, a tím pádem mají do velké míry samostatnou zásobu příjmení. Diagramy zde vycházejí z poněkud jiných dat, jednak vzhledem k jejich dostupnosti a jednak vzhledem k potřebě pokud možno odfiltrovat vliv druhotně kolonizovaných osad (např. Nový Šastelek). První diagram vychází z příjmení ženichů i nevěst při sňatcích ve farnosti Bodonoš v letech 1875–1911, druhý diagram vychází z příjmení Slováků v úmrtní matrice farnosti Siplak v letech 1891–1939.

P. S. Vinou chyby v algoritmu mohla z diagramů vypadnout některá dlouhá a relativně častá příjmení, např. v novohutském chybí Herenčák, Ferenčík, Koněvalík.

Bodonoš
Boromlak a Varzaľ

2 komentáře u „Oblakové diagramy příjmení“

  1. Zajímalo by mne, kde bych se dočetla něco o rodině Chromkova. Moje maminka byla za svobodna Chromová.

    Děkuji předem za sdělení.
    Přeji hezký den

    Věra Rychetská

    1. Dobrý den, po konkrétní rodině bychom asi museli konkrétně pátrat… Obecně se o rodinách z Rumunska dočtete v mých knihách, můžete také nechat vzkaz v Návštěvní knize, kde si ho spíše někdo přečte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *