Zdroje

Ve Vašem vlastním pátrání po rodinných kořenech v Rumunsku Vám mohou pomoci zde shromážděné zdroje, pomůcky a odkazy.

Databáze

Databázi slovenských reemigrantů z Rumunska jsem vytvářel od roku 2014, podle náhrobků na mnoha hřbitovech českého a moravského pohraničí. Databáze aktuálně obsahuje cca 3500 osob narozených mezi lety 1870-1930. Od roku 2018 z technických důvodů není aktualizovaná. Vstup do databáze

Matriky

Zde jsou ke stažení některé římskokatolické matriky pokrývající někdejší slovenské obyvatelstvo v Sedmihradsku

Obec Gemelčička (= Valea Ungurului, Făgetu, Magyarpatak, Maďarpotok), laskavostí Štěpána Smolena:

  • Úmrtní matrika 1921–1942 (od r. 1939 bez Šaran a přilehlých osad)
    I, II, III
  • Úmrtní matrika 1942–1950
    I
  • Úmrtní matrika 1939–1948 (Šarany a přilehlé osady)
    I

Oddací matrika Bikáč (Bicaci, Bicaciu) 1878–1895

Oddací matrika Sv. Job (Sâniob) 1883–1901 (včetně obcí Cenaloș, Fegernic, Chioag)

Oddací matrika Tăutelec (Slovenský Telek) 1869–1890 (zčásti obsažen i Fegernic, Chioag)

Úmrtní matrika Carastelec 1918–1938 (včetně obce Zalnoc)

Křestní matrika a úmrtní matrika Suplacu de Barcău 1785–1831, se zahrnutím Nové Huti (Șinteu, Sólyomkő) a Staré Huti (Huta Voivozi, Almaszeghuta).

 

Seznamy, soupisy, dokumenty

Rozpis reemigračních transportů z Rumunska z let 1947-49: ZDE

Dokumenty ilustrující průběh reemigrační akce 1947–1949: ZDE

Soupis slovenských rodin vystěhovalých v letech 1922-26 z Rumunska do Brazílie, rekonstruovaný na základě imigrační kartotéky: ZDE

Novější soupis téže vystěhovalecké vlny do Brazílie, založený na lodních seznamech pasažérů: ZDE

Seznam rumunských Slováků bojujících za 1. sv. války v Československých legiích: ZDE

Galerie učitelů a kněží v Rumunsku: ZDE

Sklářské a další “solitérní” rodiny v oblasti Nová Huta a Pădurea Neagră: ZDE

Oblakové diagramy častých příjmení: ZDE

Majetkový soupis Nové Huti a Bodonoše 1828: ZDE

Soupis obyvatel ve slovenských obcích Lom nad Rimavicou a Šoltýska (oblast původu rudohorských Slováků) k r. 1796, 1797 (laskavostí Juraje Laššáka a Luboše Koleňáka)

Seznam zajatých a nezvěstných Slováků z 2. sv. války (obce Peštiš, Bogdana Huta, Mireš, Groš, Lunkšoara?, Aušov?, Šarany, Negreni, Židáreň, Gemelčička, Nová Huta, Lugaš, Alaus?, Stará Huta, Bystrá) pořízený v r. 1946 reemigrační komisí

Mapy

O starých mapách, na kterých lze studovat slovenské osídlení v Bihoru: ZDE a ZDE

Podoby předků

Můj nový projekt věnovaný dohledávání starých portrétních fotografií. Netýká se rumunských Slováků, nýbrž domácího obyvatelstva Čech a Moravy cca do r. 1930. Stránky projektu ZDE.