Na úvod

Bylo to v době poválečného osídlování českého a moravského pohraničí, v letech nadějných, zlověstných, nejistých. Vylidněná krajina po vyhnaných Němcích se zvolna plnila českým a slovenským živlem. Pustnoucí usedlosti ožívaly prací nových rukou – často až poté, co byly rukama jiných osídlenců zle vyrabovány. Přicházeli vesměs lidé chudí: lidé poctiví a pracovití, lidé zlí a kořistní.

Na výzvu obnoveného československého státu tehdy přišli z kopců severního Rumunska i oni: Slováci, jejichž předky kdysi bída vyhnala z jejich vlastního kraje do pustých lesů sedmihradského Rudohoří. Byly jich celé početné rodiny, válkou a dlouhou neúrodou opět zbídačelé. Sto let izolace a těžkého získávání obživy na neúrodných kopcích rumunského Bihoru tyto Slováky změnilo jen málo. Přišli neporumunštění, nepomaďarštění, archaičtí ve svém tradičním způsobu života, zbožní, zanedbaní, nevzdělaní, často negramotní. Do české společnosti, rozkročené po válce do budoucnosti, vnesli doslova závan minulého století. Osídlovací politika státu jich tisíce rozesela po vybraných okresech pohraničí, po zapadlých zemědělských vískách a osadách. Mnohde postupným stěhováním vytvořili velmi kompaktní osídlení. V reemigrantských komunitách, do značné míry uzavřených před vnějším světem, přežívala část jejich tradičních zvyků a způsobů jednání ještě celá desetiletí po příchodu do Československa. Poslední z původních osídlenců žijí v českém a moravském pohraničí ještě dnes, stejně tak větší množství jejich potomků.

Jak se jmenovali?

Tento web se věnuje historii bihorsko-salajských Slováků, jejich reemigraci do československého pohraničí a jejich zdejšímu životu až do postupného splynutí s domácím obyvatelstvem. Kromě historického výkladu zde najdete množství dobových fotografií, historické dokumenty, některé zdroje k pátrání po předcích a příbuzných a nabídku knih k tématu rumunských Slováků. Autor webu nabízí rovněž placené genealogické služby – individuální vyhledávání předků a tvorbu rodokmenu na objednávku. K rozvoji těchto stránek můžete přispět poskytnutím vlastních fotografií a informací. Můžete se také zaregistrovat a dostávat novinky e-mailem.

Odkud z Rumunska přicházeli?

Pozn.: stránky se nezabývají historií a reemigrací Čechů z rumunského Banátu, ani se blíže nevěnují skupinám Slováků v Rumunsku žijícím mimo oblast Rudohoří (župy Bihor, Salaj), jako např. v oblasti Nadlaku, Banátu nebo Bukoviny (k té viz stránky T. Ješetové). I v těchto genealogických záležitostech se na mě ovšem můžete zkusit obrátit.

Tyto stránky bych rád věnoval památce svojí pratety Antonie Poláčkové (1928–2014) a všech reemigrantů z Rumunska, kteří navzdory těžkým podmínkám zůstali dobrými lidmi a dokázali potomkům připravit lepší budoucnost.

This website is dedicated to the history of Slovaks in Romania (Transylvania, formerly a part of Hungary) and their migration into the border regions of Czechoslovakia after WW II. A particular focus is on historical photos and family history (ancestors, family trees). Also, you can order genealogical research of your Slovak roots in Romania. The website is only in Czech, but you can contact the author via e-mail: radioc[at]seznam.cz. I might be also able to help with other genealogical issues concerning the Bihor and Sălaj counties of Romania.

Diese Seite ist der Geschichte von Slowaken in Rumänien (Siebenbürgen, früher ein Teil von Ungarn) und ihrer Migration in das Grenzland der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg gewidmet. Ein besonderer Nachdruck liegt an historischen Fotografien und Familienforschung. Sie können hier die Forschung Ihrer Slowakischen Wurzeln in Rumänien, ihren Familienstammbaum bestellen.  Die Seite ist nur im Tschechisch, Sie können mich aber durch E-Mail kontaktieren: radioc[at]seznam.cz. Ich bin auch der Forschung über die deutsche Bevölkerung von Padurea Neagra (Fekete Erdő) und die Belegschaft dortiger Glasfabrik fähig. Auch mit anderen genealogischen Fragen, die die rumänische Gäue Bihor und Sălaj betreffen, kann ich vielleicht helfen.

Você gostaria de descobrir as raízes de sua família? Meu nome é Radek Ocelák e sou um genealogista profissional especializado nas famílias eslovacas da Romênia. Muitas dessas famílias deixaram a Europa na década de 1920 e imigraram para o Brasil. Eu não falo português, mas recentemente comecei a contar com os serviços de um tradutor para o português, ele mesmo descendente de eslovacos romenos, para que eu possa apresentar minhas descobertas às famílias no Brasil. Estamos prontos para realizar uma pesquisa genealógica para você. Cuidarei das pesquisas históricas e do tradutor cuidará que nos entendamos bem. Caso se interesse, entre em contato pelo radioc@seznam.cz