22-05-2020

Sklářské rodiny z Padurea Neagra, čili ze sklárny a sklářské dělnické kolonie v Bystré, byly mezi pozdějšími reemigranty velmi specifickou skupinou – s okolními slovenskými rolníky se moc nemíchali, žili už tak trochu městským životem a jejich složení bylo národnostně pestřejší (Češi a Moravané, Němci, Maďaři, dokonce rodiny srbského nebo francouzského původu). Ti, kteří nebyli z přesídlení národnostně vyloučeni, často skončili v jihočeské sklářské obci Lenora.

Tohle jsou jedni z nich, manželé Jan Malina (1888–1975) a Anna roz. Hudcová (1898–1965), na třetí fotografii se synem Josefem (1934–1984). Fotografie poskytla paní Lenka Pýchová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *