25.11.2015

Učím se zacházet s programovacím jazykem R; pochlubím se tu tedy jedním z prvních výsledků.

Myslíte, že různá módní pojmenování dětí jsou záležitostí jen dnešní doby? Kdepak, vkus rodičů se s časem proměňuje odedávna. Graf výše – k rozkliknutí – ukazuje, jak jsou v databázi první generace reemigrantů z Rumunska rozložena nejobvyklejší křestní jména v závislosti na roku narození. Při čtení grafu je třeba počítat s tím, že počet osob s jednotlivými roky narození je v databázi různý. Databáze obsahuje relativně méně lidí narozených před rokem 1900, a tento počet naopak vrcholí v letech 1920-25, jak vyjadřuje graf níže.

Co tedy můžeme z grafů vyčíst? Některá jména si svoji oblibu po celá desetiletí drží. Takovými stálicemi jsou třeba Anna, Marie, Josef či Štefan. Jiná se hojněji prosazují teprve v určitém období: větší počet Karlů, Františků a Petrů se rodí teprve od přelomu 19. a 20. století a jakýmsi “nováčkem” mezi nejoblíbenějšími jmény rumunských Slováků je Šarlota. Nejzajímavější je pak pomalý ústup některých dříve oblíbených jmen. Graf nám ukazuje, že jména jako Veronika, Rozálie, Pavel, Kateřina či Juraj byla výrazně četnější v generaci narozené kolem roku 1900 než o generaci později.

22.11.2015

 

Silvester Semmelbauer (*1895) ze Staré Huty (Huta Voivozi). Německá rodina Semmelbauerů přišla na Starou Hutu kolem roku 1870 a během dvou generací se plně poslovenštila. Silvestrovi se ženou Rozálií (*1898) se podařilo reemigrovat jedním z posledních transportů roku 1949 a jejich prvním bydlištěm v pohraničí byl Ondrášov u Moravského Berouna.

20.11.2015

Fotografii z konce 40. či počátku 50. let poskytl pan Mojmír Buďa. Podrobnější popis:

stojící: ?, Terezie Račáková roz. Janošťáková, Anna Balková roz. Janošťáková, Anežka Maláková roz. Račáková, Troják, Štefan Janošťák

sedící: Eduš, ?, Veronika Račáková roz. Chromková, Marie Račáková, Josef Račák, ?

16.11.2015

Povedená fotografie z Bodonoše (Budoi), rodina Furikova, někdy mezi lety 1940-42. Fotografii poskytla paní Jana Šmirková. Dospělí zleva: Anna Furiková (později Sedláková), Julie Furiková (vd. Bučková), Anna Furiková (roz. Bigasová), Ondrej Bučko, Ilona Furiková, Marie Furiková (vd. Maškarová).

13.11.2015

Dovede někdo pojmenovat mladé ženy z této fotografie? Foceno pravděpodobně v 50. letech někde v Československu…

edit: zjištěno! Pan Martin Schön ve skupině Reemigranti na Facebooku napsal: “zleva Charlotte Schönová- rozená Bršťáková, Etela Dibďáková a Marie Švejdiková. Ta fotka je už z Československa. Bylo to foceno v Nových Valteřicích u Moravského Berouna asi v roce 50 či 51.”

doplnila paní Dittrichová: Marie Švejdíková, na fotce vpravo, po provdání Románková.