25.11.2015

Učím se zacházet s programovacím jazykem R; pochlubím se tu tedy jedním z prvních výsledků.

Myslíte, že různá módní pojmenování dětí jsou záležitostí jen dnešní doby? Kdepak, vkus rodičů se s časem proměňuje odedávna. Graf výše – k rozkliknutí – ukazuje, jak jsou v databázi první generace reemigrantů z Rumunska rozložena nejobvyklejší křestní jména v závislosti na roku narození. Při čtení grafu je třeba počítat s tím, že počet osob s jednotlivými roky narození je v databázi různý. Databáze obsahuje relativně méně lidí narozených před rokem 1900, a tento počet naopak vrcholí v letech 1920-25, jak vyjadřuje graf níže.

Co tedy můžeme z grafů vyčíst? Některá jména si svoji oblibu po celá desetiletí drží. Takovými stálicemi jsou třeba Anna, Marie, Josef či Štefan. Jiná se hojněji prosazují teprve v určitém období: větší počet Karlů, Františků a Petrů se rodí teprve od přelomu 19. a 20. století a jakýmsi “nováčkem” mezi nejoblíbenějšími jmény rumunských Slováků je Šarlota. Nejzajímavější je pak pomalý ústup některých dříve oblíbených jmen. Graf nám ukazuje, že jména jako Veronika, Rozálie, Pavel, Kateřina či Juraj byla výrazně četnější v generaci narozené kolem roku 1900 než o generaci později.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *