Emigrace rumunských Slováků do Brazílie: soupis

V letech cca 1922–1926 se četné slovenské rodiny z oblasti sedmihradského Rudohoří vystěhovaly do nově kolonizovaných oblastí Brazílie. Přesnější počet těchto emigrantů není znám a žádný původní seznam zřejmě neexistuje. Následující rekonstruovaný soupis za něj má poskytnout alespoň částečnou náhradu. Sestavil jsem ho na základě údajů z elektronizované imigrační kartotéky vedené v brazilském Sao Paulu, zpětně ověřovaných v matričních zdrojích z oblasti sedmihradského Rudohoří (župy Bihor, Salaj).

Hlavním problémem brazilské imigrační kartotéky je velká různost zápisu všech údajů, které mezi cca 2 miliony záznamů pomáhají identifikovat rumunské Slováky, zvláště pak zápisu příjmení. Jména, příjmení a místa původu byla zřejmě zapisována z ústního diktátu místními úředníky, případně opisováním z rukopisných dokumentů. Dochází tak v lepším případě k přizpůsobení slova portugalskému hláskovému systému, v horším případě k naprosté deformaci původního jména, která činí záznam prakticky nevyhledatelným. Rekonstruovaný soupis si tak nemůže činit nárok na úplnost už proto, že vznikl z velké části právě prohledáváním kartotéky podle míst a příjmení (v různých odhadnutelných podobách zápisu těchto slov).

Dalším úkolem byla rekonstrukce rodinných vztahů mezi vystěhovalci. Dle předpokladu, že emigrace se nejčastěji účastnily celé rodiny (rodiče v produktivním věku + děti), rozhodl jsem se soupis strukturovat podle těchto „rodinných jednotek“. Skládá se tedy z dospělých párů + jejich zjištěných dětí. Ve skutečnosti se ale vlastní kartotéční záznamy týkají především právě generace dětí narozených cca v letech 1910-1923, protože nevznikly zapisováním původního příchodu rodin, nýbrž byly pořizovány o celá desetiletí později a zachycovaly tudíž jen ty imigranty, kteří byli tou dobou ještě naživu (což se nejstarší generace často už netýkalo). Z těchto záznamů bylo třeba původní rodiny rekonstruovat. Položky v seznamu je tedy třeba chápat takto: jasně doloženou máme většinou pouze emigraci uvedených dětí; čím mladší byly v letech 1920-26 děti, tím pravděpodobnější je, že se do Brazílie vystěhovaly i s uvedenými rodiči nebo aspoň jedním z nich. U dětí narozených před rokem 1900, a tedy v době emigrace dospělých (zřejmě i s vlastní rodinou), je již emigrace rodičovského páru spíše nepravděpodobná; podobné případy jsou označeny hvězdičkou (*) před jménem. Je dále nutno upozornit, že seznam členěný do úzkých rodinných jednotek nemůže zachytit mnoho širších rodinných vztahů, které jistě také hrály roli v emigraci do Brazílie. Napříč rodinnými jednotkami tu mohou být vztahy sourozenecké, rodiče z některých jednotek by mohli vystupovat jako děti v jednotkách jiných, apod. Také sám předpoklad jednoduché vazby mezi rodičovským párem a množinou dětí je idealizovaný: ve skutečnosti se rodiny často utvářely novými sňatky po předchozím ovdovění. V případě některých uvedených párů mohl ve skutečnosti jeden z partnerů emigrovat už s novým partnerem po ovdovění. Konkrétní situace každé rodiny v seznamu by v tomto smyslu vyžadovala samostatný výzkum.

Soupis a jeho úplnost je proto třeba brát s rezervou hned z několika důvodů: a) ne všechny vystěhovalecké rodiny se musely promítnout do použité imigrační kartotéky, a pokud ano, tak ne všemi svými členy; b) ne všechny relevantní záznamy bylo možno v kartotéce vyhledat; c) některé rodinné vztahy byly zřejmě rekonstruovány chybně a mnohé byly opomenuty. Soupis napřed abecedně uvádí položky ověřené z více záznamů, následují položky sporné a takové, které vycházejí z jediného záznamu a nepodařilo se zatím je potvrdit jinak.

Emigration of Romanian Slovaks to Brazil

Abstract. Using the Brazilian immigration data and other materials, I compiled a list of Slovak families that emigrated from Romania (counties Bihor-Bihár, Salaj-Szilágy) to Brazil in 1922-1926. The list is incomplete in many respects and probably contains a substantial amount of error, however it is the best we have up to date. Please note the role of orthography: one surname can take very different forms in Czech, Slovak and Portuguese writing.

Emigração de eslovacos romenos para o Brasil

Resumo. Utilizando os dados da imigração brasileira e outros materiais, compilamos uma lista de famílias eslovacas que emigraram da Romênia (municípios de Bihor-Bihar, Salaj-Szilágy) para o Brasil em 1920-1926. A lista é incompleta em muitos aspectos e provavelmente contém uma quantidade substancial de erro, no entanto, é o melhor que temos até à data. Observe o papel da ortografia: os sobrenomes podem assumir formas muito diferentes na escrita checa, eslovaca e portuguesa.

Ověřené

Anton Aizner + Anežka Mamiňáková, děti Eduard *1913, Anna

*Štefan Bachroň + Katarina Podsklanová, dítě Martin *1899

Josef Bajcar + Marie Golasová, děti Anna *1920, Marie *1922

Jan Bajcar + Justina Sedláková, děti Julie *1906, Josef *1914, František *1921, Jan

Ondrej Balek + Terezie Pňačková, děti Marie *1914, Antonie *1919, Juraj

Pavel Balek + Katarina Pňačková, dítě Pavel *1913

Jan Bandík + Marie Fabriková, děti Šarlota *1916, Ignác

Josef Bejdák + Julie Hečková, dítě Roza *1913

Anton Bigas + Katarina Furiková, dítě Josef *1907

Jan Bigas + Terezie Kertészová, dítě František *1906

Josef Bigas + Katarina, děti Pavel *1917, Roza *1919, Julie *1923, Juraj

František Bokor + Alžběta, děti František *1912, Alžběta *1920

Jan Budač + Ester, děti Josef *1922, Marie *1923

Jan Budač + Roza, děti Pavel *1912, Marie *1919

*Ondrej Černaj + Anna Tiralová, dítě Roza provd. Brňáková

Juraj Černota + Roza Zivčáková, dítě Antonie

Juraj Dojčar + Anna Koleňáková, děti Josef *1906, Irma *1909, Anna *1911, Urban *1915

Štefan Drugda + Marie Budačová, děti Štefan *1912, Martin *1914, Jan *1920

*Albert Dulovec + Cecílie (Emílie?) Brisudová, dítě Terezie

Juraj Filipčík + Katarina Švedik, dítě Jan *1920

Jan Frančák + Marie, dítě Josef *1913

Pavel Frnka + Terezie, dítě Karel *1920

Martin Fungáč + Katarina, děti Alexander *1902, Katarina *1905, Roza *1911

Jan Fungáč + Uršula, děti Helena *1922, Karel

Jan Gajdoš + Anna Zivčáková, děti Julie *1908, Antonie

Josef Gajdoš + Roza Krupová, dítě Pavel *1906

Jan Gocala + Marie Gondeková, děti Anton *1902, Anna *1902

Juraj Gocala + Roza Pešlová, dítě Jan *1922

Jan Gondek + Veronika Jurášová, dítě Antonie *1915

Josef Gubáni + Mária Magerová, dítě Karel *1908

*Juraj Harazin + Anna Hošková, dítě Josef *1890

Juraj Heblák + Anežka Podsklanová, děti Štefan *1905, Antonie *1915, Šarlota *1919

Jan Hečko + Veronika Labajová, dítě Jan *1920

Josef Hlavaj + Julie Pešlová, dítě František *1919

Martin Hoško + Anna Jakubová, dítě Františka *1923

Tomáš Hoško + Marie Orlovičová, dítě Jan *1908

Juraj Chamula + Katarina Budačová, děti Martin *1910, Anna *1919

Juraj Chromek + Marie Trojáková, děti Antonie *1908, Alexander *1923

Pavel Chudý + Marie, děti Berta *1923, Jan

Štefan Chudý + Julie (Gajdošová?), dítě Pavel

Peter Janošťák + Anna Pňačková, dítě Berta *1922

Jozef Jaroš + Františka Kutláková, děti Roza *1902, Marie

Štefan Segeč + Ilona-Ida Vaksmundská, děti po dřívějším manželovi Ondreji Jurášovi: Anna *1909, Sára *1911, Josef *1911, Marie

*Pavel Jozefík + Anna Karásková, dítě Štefan *1897

Peter Jurek + Veronika Harenčák, dítě Anna *1913

*Jan Juráš + Anna Bobonková, dítě Marie

Jan Juráš + Marie Podsklanová, děti Anna *1899, Antonie *1909

Juraj Juráš + Marie, děti Šarlota *1918, Štefan *1921, Marie *1923

Martin Juráš + Anna Pešlová, dítě Martin *1913

Jan Jurčík + Etela Maláková, děti Juraj *1911, Antonie *1913, Veronika *1919

Jan Jurčík + Katarina Filipčíková, dítě Josef *1906

*Tomáš Karásek + Anna Hanes, dítě Marie provd. Fungáčová

František Kertész + Katarina Romančáková, děti František *1913, Katarina *1917

Juraj Kertész + Roza Lašáková, dítě Karolína *1904

Jan Korch + Marie (Černovská?), děti František *1914, Vasil-Ladislav *1922

Ondrej Koleňák + Katarina Golasová, děti Josef *1908, Anna *1914

Emil Koněvalík + Julie Gajdoš, dítě Marie *1920

Jan Koňarik + Julie roz. Koňarik, dítě Peter *1915

Tomáš Koňarik + Marie Olšák, dítě Alžběta *1920

Juraj Koritár + Anežka Tribulíková, děti František *1910, Anna *1921

Josef Koritár + Antonie Véberová, děti Marie *1909, Rudolf *1914, Emil *1922

Martin Koritár + Mária Kovačík, dítě Regina *1919

Ondrej Koritár + Anna (Dibďáková?), děti Anna *1907, Julie *1914

Ondrej Koriťák + Veronika Lašáková, děti Anton 1896, Anna 1911

Anton Koriťák + Anna Jarošová, dítě Štefan 1924

Anna Koriťáková, dítě Josef *1915

Martin Kortiš + Anna, děti Gejza *1912, Anton *1914

Martin Kortiš + Katarina Merková, děti Roza, Uršula

Martin Kovačik + Anna, děti Karel *1918, Rudolf *1921

Adam Kubalák + Anna Balintová, děti Anton *1910, František *1915, Roza *1922

Jozef Kurák + Katarina Hečková, děti Jan *1895, Pavel

Jan Kurák + Marie Garajová, děti Marie *1921, Antonie *1924, Anežka

Ondrej Kutlák + Veronika Václavíková, děti Jan *1912, Františka

Štefan Kutlák + Marie Šubová, děti Rudolf *1918, Juraj *1921, Josef *1923, Šarlota

Juraj Kutlák + Anna Jozefíková, děti Roza *1901, Antonie *1904, Františka, Štefan

*Ondrej Kutlák + Mária Segečová, dítě Martin *1901

*Josef Labaj + Anna Podhorová, dítě Veronika provd. Hečková

Juraj Latka + Anna Gondeková, děti František *1913, Berta

Josef Latka + Anna, dítě Šarlota

Jan Lučan + Roza Labajová, dítě Marie

Jan Lukašák + Katarina Bubelová, dítě Anna *1919

Jan Maček + Julie, děti Anna, Alžběta

Štefan Malina + Anna Gažáková, dítě Josef *1905

Matyáš Mamiňák + Katarina Gažáková, dítě František *1919

Štefan Mereďa + Marie (Kertészová?), děti Martin *1921, Anna *1924

Štefan Mondek + Roza Koišová, děti Anna *1914, Margita *1919, Roza *1921

*Štefan Mondek + Roza Šulanová, dítě Terezie *1896

Pavel Morong + Marie Baculová, děti Marie *1919, Karel *1922

Jan Mucha + Antonie Štiáková, děti Josef *1907, Antonie *1918, Peter *1920, Anna

Jan Mucha + Helena Korchová, děti Josef *1904, Roza *1907

Štefan Ocelák + Gertruda Hazuchová, děti Jan *1922, Pavel *1922, Štefan

Juraj Odlevák + Barbora, děti Marie *1911, Florián *1913

Karel Odlevák + Katarina Kapečková, dítě Ondrej *1919

Jan Olšák + Anna, děti Roza *1905, Etela *1908, Karel *1914, Anna *1921, Vilma

Ondrej Oltman + Eleonora Kováčová, dítě Pavel *1923

Jan Orlovič + Marie Harenčáková, děti Jan *1906, Štefan *1911, Josef *1921

Josef Papaj + Ilona Hoško, dítě Štefan *1921

Jan Pešel + Roza Hošková, děti Štefan 1908, Pavel *1910, Juraj *1921, Jan, Karel

Peter Pešel + Anna Rapčanová, dítě Anna *1912

Ondrej Pivovarčík + Marie, dítě Julie *1916

Josef Plaucha + Anna/Johanna Odleváková, děti Karel *1914, Josef *1916

Jan Podsklan + Anna Muchová, děti Peter *1911, Veronika *1914

Josef Podsklan + Anna Orlovičová, děti Františka *1918, Karolína

Jan Polák + Veronika Rapčanová, dítě Marie *1922

Juraj Polák + Marie Janošťáková, dítě Jan

Jan Pupotík + Helena Koritárová, dítě Helena *1902

Josef Pupotík + Marie Jančistá, dítě František *1921

Ondrej Rapčan + Marie Šuhajová, děti Alexander *1913, Etela *1924, Anna

Štefan Rapčan + Katarina Pešlová, dítě Margita *1922

Štefan Račák + Julie Valíčková, dítě Petr *1947 – pozdní příchod do Brazílie po 2. sv. válce?

Matyáš Ribár + Anna Jurčíková, děti Lorenc *1911, Josef

Jan Rolník + Terezie Mondeková, děti Ondrej *1921, Marie

Jan Rolník + Marie Segečová, dítě Šarlota *1920

Ondrej Rolník + Marie Hečková, děti Terezie *1911, Margita *1915

Ondrej Rolník + Marie Kutláková, děti Ondrej *1905, Anna *1912, Jan *1919, Marie *1921

Štefan Rosik + Klára Nocarová, děti Marie *1911, Josef *1914, Katarina *1918

Juraj Rosik + Marie Brňáková, děti Jan *1907, Ondrej, Kristýna, Štefan, Josef

Jozef Segeč + Katarina Kertészová, dítě Juraj *1906

Jan Slovák + Anna (Juhaňáková?), děti Marie *1908, Isidor *1912, František *1913, Jan *1918, Karel *1921

Štefan Slovák + Anna Dibďáková, děti Juraj *1905, Tomáš *1910, František *1912, Daniel

Jozef Slovák + Roza Kortišová, děti Peter *1906, Anna *1919

Ondrej Svitek + Julie Klišíková, dítě Josef

Juraj Štiák + Veronika Rapčanová, děti Anna *1911, Jozef *1914, Jan *1919

Martin Šuba + Anna Kubaláková, děti Jozef *1912, Marie *1919

Josef Šuba + Katarina, děti Tomáš *1916, Jan *1919, Julie *1923, Katarina

Jan Šuba + Roza Zmiáková, děti Jozef *1919, Jan *1921, František *1924

*Juraj Šuba + Anna Orlovičová, dítě Marie

Josef Šulaj + Roza, děti Eduard *1906, Josef *1910, František *1918, Anna *1921

Matyáš Šulaj + Anna Slovák, dítě Josef *1904

Matyáš Švejdík + Katarina Stolariková, děti Tomáš *1906, Anton *1908

*Jakub Troják + Marie Marková, dítě Katarina *1898

*Jan Václavík + Anna Sivoková, dítě Štefan *1899

Josef Vršan + Roza Dulovcová, dítě Anna *1920

Jan Zima + Marie Jančistá, děti Terezie *1905, Josef

Pavel Zivčák + Šarlota Vaksmundská, děti Eduard *1906, Pavel *1908, Ida *1912, Marie *1918, Šarlota *1923

Josef Zmetek + Magdalena Oceláková, děti Josef *1919, Margita

Neověřené, sporné

Jan Brňák + Katarina, dítě Jan

Josef Budač + Terezie, dítě Roza

*Martin Burďák + Magdalena (Koňariková?), dítě Veronika *1891

Jan Burďák + Veronika, dítě Antonie *1914

Juraj Dojčar + Katarina (Koleňáková??), dítě Karel *1914

Josef Drugda + Roza, dítě Veronika *1922

Josef Drugda + Katarina, dítě Katarina *1922

*Pavel Furiš + Izabela?, dítě Ilona *1899

*Štefan Furiš + Klára, dítě Pavel *1889

Josef Fungáč + Marie (Tovacká??), dítě Alžběta

Jan Gabaj + Anna, dítě Julie *1919

Josef Gajdoš + Marie Podsklanová, dítě Jan

Josef Gajdoš + Anežka, dítě Jan *1920

Jan Gal + Marie, dítě Benjamín *1922

Štefan Gažák + Veronika Baričáková?, dítě Jan *1928

Ondrej Gocala + Terezie Gondeková, dítě Šarlota *1914

Ondrej Gocala + Anna, dítě Etela *1922

Josef Harazin + Antonie, dítě Štefan *1921

Jan Hatala + Terezie Vargová, dítě Štefan *1904

Josef Hilgert + Marie, dítě Jan *1901

Josef Chudý + Terezie Balek, dítě Marie

Štefan Juráš + Eva?, dítě Ondrej

Martin Juráš + Antonie, dítě Antonie

Jan Karásek + Antonie, dítě Jan *1909

Ondrej Kolomar + Katarina, dítě Marie *1920

Josef Koňarik + Marie, dítě Šarlota *1904

Juraj Koňarik + Antonie Švajková, dítě Berta *1909

Jan Koněvalík + Františka, dítě Terezie

Martin Korch + Roza Jarošová, dítě Anna *1923

Josef Koristek + Eva?, dítě Helena *1919

Josef Kortiš + Katarina Červenková, dítě Josef *1921

Pavel Koriťák + Veronika (Kutláková?), dítě Anna

Josef Kubalák + Františka, dítě Marie

Ondrej Kutlák + Anna, dítě Ondrej *1924

*Anton Latka + Marie?, dítě Anton *1886

Štefan Lukašák + Katarina, dítě Štefan *1912

Josef Mačuda + Marie, dítě Roza *1921

Štefan Majerník + Marie, dítě Michal *1912

Anton Mamiňák + Anežka, dítě Šarlota *1914

Jan Mereďa + Katarina Červenková, dítě Juraj *1912

Jan Mondek + Julie, dítě Jan *1904

Karel Mondek + Marie Šulanová, dítě Katarina 1914

Jan Mucha + Antonie Lašáková, dítě Šarlota *1907

Josef Ocelák + Roza, dítě Jan

Jan Ocelák + Anna, dítě Štefan

Ondrej Ocelák + Marie, dítě Štefan *1905

Jan Olšák + Marie, dítě Marie provd. Koňarik

Jozef Papaj + Marie Ujfaluši, dítě Margita

Ondrej Pešel + Antonie, dítě Katarina *1908

Ondrej Pešel + Anna, dítě Martin

Štefan Pešel + Terezie Štiák, dítě Josef

Ondrej Podsklan + Katarina, dítě Jan

Štefan Poláček + Marie, dítě Jan

Jan Polák + Barbora, dítě Štefan *1923

Juraj Randis + Anna, dítě Alžběta *1922

Jozef Rapčan + Terezie Zivčák, dítě Štefan *1919

Štefan Rolník + Katarina Rapčan, dítě Veronika *1920

Josef Rončák + Anna, dítě Roza, provd. Šulaj

Ondrej Segeč + Eva?, dítě Josef *1911

Josef Sivok + Marie, dítě Peter

Pavel Šuba + Antonie, dítě Roza *1918

Jan Šuba + Julie, dítě Martin *1919

*Štefan Šuba + Marie, dítě Juraj 1897

Jan Šulaj + Marie, dítě Josef

Jan Trubač + Julie, dítě Julie *1924

Pavel Valíček + Anežka, dítě Karel *1926

Josef Varga + Julie, dítě Jan *1913

Štefan Vávra + Roza, dítě Imrich

Štefan Virág + Anna, dítě Alžběta *1917

Štefan Zivčák + Marie, dítě Jan *1912

Pavel Zivčák + Katarina, dítě Marie

Anna Odleváková, dítě Jan *1910

Maria Bajcarová, dítě Josef *1929

Helena Skipalová *1922

Marie Zimová *1899

Ján Čičmanec v knize “Vyrastal som v brazílskej Bratislave” (Matica Slovenská, 2012) na různých místech uvádí příjmení Slováků, s nimiž se jeho rodina v Brazílii setkávala. Většina z nich jsou jednoznačně rodiny původem ze Sedmihradského Rudohoří, ačkoli je autor sám coby původem vnitrozemský Slovák mezi ostatními nerozlišuje. Jeho údaje bohužel nestačí na jednoznačnou identifikaci osob. Lze konstatovat, že většina jím uváděných příjmení se objevuje i v přítomném seznamu rodin, několik příjmení ale chybí, což nám do nějaké míry dovoluje posoudit (ne)úplnost tohoto našeho seznamu. Jedná se především o příjmení Šulek, Choleva, Borák, Koiš, Pňaček.

17 komentářů u „Emigrace rumunských Slováků do Brazílie: soupis“

 1. dobry den,
  já mám ve svém rodokmenu také rodinu uvedenou zde – neověřené
  šfetan Gažak + verona barinčáková, syn Jan (1928), pocházeli z Vysoké nad Kysucou, čadca. Našla jsem jen “asi cestovní pas Jana, zatím jsem nenašla jiné informace. zdravím

 2. Pavel Valíček + Anežka(Agnesa), dítě Karel *1926
  emigroval jen Karol Valíček,jeden z jejich čtyř dětí v horkých (či spíše ledových) padesátých letech, kdy ani rodině o tom neřekl. Z politických důvodů a z důvodu rozčarování nad nastalou hospodářskou situací a represí živnostníků a rolníků..po jeho emigraci byla zbylá rodina vyslýchána státní bezpečnostní a zbývalo málo k represi zbylé rodiny..V Brazílii začal podnikat,jeho dcera Jacquelin se stala doktorkou a jeho syn Peter burzovním makléřem v USA..Karol v šedesátých letech navštívil rodinu, letadlem do německa a půjčeným mercedesem krakenem pak na severní Moravu.Jeho návštěva vzbudila pochopitelné pozdvižení mezi prostým lidem v malé vísce..ztratila se i hvězda z chladiče..:) Naposled ve svém pokročilém věku s dcerou Jacqueline navštívil své sestry před jejich smrtí v devadesátých letech a zapřísáhl svou nemocnou neteř Veroniku,aby je navštěvovala, či s nimi udržovala kontakt.. pak se nit kontaktů zpřetrhala.. podobné to bylo s výše uvedeným zápisem: Štefan Račák + Julie Valíčková, dítě Petr *1947 – pozdní příchod do Brazílie po 2. sv. válce?.. Peter Račák emigroval po 68. roce přes Jugoslávii do Brazílie, také z politických důvodů, byl mladý a přijal pozvání svého strýce, výše jmenovaného jeho strýce Karola Valíčka, bratra jeho maminky Julie Valíčkové. Našel si tam ženu (indiánku) a má tři dcery. Do své smrti se však již do domovské krajiny nedostal a nedopadla ani jeho snaha o získání občanství pro něj,či jeho dcery. Ty už jsou dospělé,mají rodiny a ačkoliv neovládají slovenčinu jsou v kontaktu se svými tetami,strýci a bratranci a sestřenicemi přes fcb. V Brazílii se Peter usadil nakonec u Amazonky v Oriximiná-Pará.Předtím v pralesích hledali naleziště polodrahokamů a mj. nacházeli vzácná,dosud neobjevená zvířata. Se svojí maminkou a s některými sourozenci byl alespoň v písemném kontaktu,dokud to šlo…

 3. Dobrý den,chtěla bych taky přispět s trochou informací o rodině mých předků,kteří se narodili v Rumunsku.Moje babička Veronika Kalianková(roz.Bejdáková) po sňatku s mým dědečkem Pavlem Kaliankem nemohla odjet se svou rodinou do Brazilie.Bylo to asi kolem roku 1926.Její rodiče s dětmi odjeli bez ní a babička hodně tesknila.Rodina Bejdákových žila v Brazílii….. a tady mám adresu babiččiného bratra Štefana Bejdaka-Maringa č.p.720,Estado do Parana,Brasil.Mám i starou fotku,kde je se svou ženou,starou maminkou,spoustou krásných dcer a také jedním synem.Taky mám starou fotku z Brazilie,na které je zřejmě sestra mé babičky se dvěma dětmi a manželem(prý Portugalcem).Jsme dost velká,rozvětvená rodina.Moje maminka ,Růžena Skýpalová(roz.Kalianková),otec Štefan Ský(i)pala.Tatínkovi rodiče Karel Skýpala a Julie Skýpalová(roz.Chovancová).U jména Skýpala se měnilo měkké a tvrdé i, asi podle uvážení úředníků a taky máme v dokladech Szkipala.Zdravím všechny potomky rumunských Slováků.
  Anežka Danielová(roz.Skýpalová)

  1. Zdravím, díky za zprávu, a když mi pošlete kopie fotografií na e-mail, rád zveřejním. Radek Ocelák

  2. Dobrý den, podle Vašeho vyprávění uzuzují na možnost příbuznosti našich předků, nehledě k tomu, že se jmenujete stejně, jako moje maminka za Svobodna ( včetně jména). Prosím ozvěte se mi na email joseffungac@seznam.cz . Děkuji.
   Josef Fungač

  3. Dobrý den Anežko. Já jsem František Daniel. Moji rodiče jsou taky z Rumunska a tak bych chtěl vědět jestli máme něco společného když se jmenujes Danielovi? S pozdravem Daniel.

 4. Dobrý den, moje babička Kateřina Labajová (1904-1992) je dcerou Ondrej Rolníka a Marie Hečkové. Mohl byste mi sdělit ve kterém roce emigrovali z Rumunska do Brazílie ? Máte nějaké podrobnosti o této rodině ? Uvádíte děti Terezii (2011) a Margitu (1915) Ty se narodily už v Brazílii nebo s nimi emigrovaly ? Podle určitých unformací měl do Brazílie emigrovat i jejich jediný syn Isztvan (A896). Já jen vím, že se rodina Ondrej Rolníka usadila a žije ve státě Sao Paolo. Zbývajíci sourozenci (dalších 5 sester + syn ???) zůstali v Evropě. Po r. 1945 se z Rumunska přemístily do Československa, kde také všechny sestry dožily. O Isztvánovi nemám zprávy, domnívám se, že také emigroval s rodiči do Brazílie. Mám dotaz , zda nemáte tušení , zda je nějaká rodinná souvislost této rodiny Rolníků s brazilskými profesorkami ze Sao Paula Suelou Rolnik (1948) a Raquel Rolnik (1956) ??? Díky za odpověď. BN

  1. Dobrý den, odcházelo se cca v letech 1922–26, tj. starší děti byly narozené ještě v Rumunsku. Na ostatní neumím odpovědět, museli bychom zapátrat hlouběji.

  2. Som neter Katariny Labajovej, dcéry Terezy Rolnika Vlniesky. V roku 1974 som navštívila babičku v Drnholeči. V roku 1992, s matkou, navstivili jsme vas v Hraniciach. Ako ste všetci?

  3. Pozdrav
   Som neter Katerinu Labajovu a vnucka Ondreja Rolnik a Maria Hečskova. Navstivila som vasu babicku v Drnholce v1974 a v
   1992 ja a moja mamicka boli jsme u vasich rodiciach na Hranice.
   Ne poznam Isztvana.
   Čo sa tika Sueli Rolnik a Raquel Rolnik viem ze ziju v São Paulo ale né su nase pribuzny.
   Ako da mate Vy a rodina?

 5. Dobrý den, myslím že jsem si vyřešila jednu rodinnou záhadu.Mému otci dali příjmení údajně po strýci aby nevymizelo, protože asi,jak jsem se dočetla,tak strýc (ové?) odešli do Brazílie.Ale stejně by mě ještě zajímalo jestli někde tady v Čechách je někdo se jménem Fungač.

  1. Dobrý den, nějací Fungačové u nás jsou, častěji ovšem s dlouhým “a” Fungáčové. Té historce o uděleném příjmení “aby nevymizelo” bych moc nevěřil – pravidla udělování příjmení byla docela striktní a takováhle libovůle do toho podle mě vstupovat nemohla. Pokud jsou v příjmeních v rodině nesrovnalosti, tak to bývá zpravidla kvůli nemanželským dětem.

   1. Dobrý den,po dlouhé době jsem si přečetla odpověď,a musím ještě reagovat,otec mého otce se jmenoval Josef Koňarik,tak je psán na náhrobním kameni,v rodném listě mého otce má napsáno Josef Fungač,a oba tito”dědové” mají stejné datum narození i úmrtí.je to záhada,ale budu se pídit dál.

  2. Všichni do Brazilie neodešli. Nejmladší Pavel zůstal a má tady i potomky. Uvítám dialog. Josef Fungač

 6. Dobrý den, moc děkuji za zveřejněné informace. Myslím si, že jsem našla v neověřených záznamech moji pratetu Antonii, roz. Harazinovou, provdanou za Ondreje Pešela, která ve dvacátých letech do Brazílie odešla. Nic o ní nevím, proto budu ráda za jakoukoliv informaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *