27-09-2016

otcovska_def

Původ rodu Vasmanských, na nějž v průběhu 20. století narážíme jednak na Nové Huti (Sinteu), jednak v Boromlaku (Borumlaca), je na poměry rumunských Slováků spíše neobvyklý. Nevystopovali jsme jej totiž na Slovensku, ale v Haliči, v dnešním polském městě Nowy Targ. Do oblasti Bihoru v dnešním Rumunsku přichází Jan Waksmundský starší jako panský hajný nejspíše někdy před polovinou 19. století. Jak se zdá, patřili Vaksmundští k místní “honoraci” a styky s místnímí Slováky byly v prvních generacích sporé – rodina se druží a navazuje sňatkové vztahy především s okolním maďarským, popř. německým obyvatelstvem. Jediný Jan Vaksmundský mladší si vzal Slovensku. V generaci jeho potomků, mezi nimiž byl jen Eduard mužského pohlaví, jde však už z hlediska styků o rodinu plně slovenskou. S Eduardem se rod přesouvá z Nové Huti do Boromlaku a příjmení získává novou podobu: Vasmanský. Ani ta není však konečná a u Eduardových potomků, kteří po 2. sv. válce přesídlili do Československa najdeme v jiné větví také formu Vaksmanský.

Za dovolení zveřejnit výsledky rodinného pátrání děkujeme panu Markelovi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *